Od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności.

Zawód ten został wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na wniosek ministra właściwego do spraw energii, w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane 27 grudnia 2023 r.

Więcej