Anna Maliszewska

Po raz szósty ukazała się prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, której celem jest wspomaganie kształtowania oferty szkolnictwa branżowego. Publikacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Na liście zwodów, na które będzie szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy pojawiły się następujące 34 zawody: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych,  monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego. Po raz pierwszy w zestawieniu pojawił się technik elektromobilności – nowy zawód, którego kształcenie szkoły mogą realizować od 1 września 2024 roku.

Prognoza dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.