IBE

A new publication from IBE: “Changing professions. A great effort on behalf of uncertain results.”
A report from IBE: Monitoring the educational and professional pathways of school graduates – 2022 edition
IBE: Wysłuchanie publiczne w sprawie edukacji obywatelskiej
Informator IBE dotyczący prac domowych dla szkół ponadpodstawowych
Innovative working methods during the COVID-19 pandemic
Innowacyjne metody pracy podczas pandemii COVID-19
Kolejny numer Kwartalnika ZSK już dostępny
Kolejny numer Kwartalnika ZSK już dostępny
New issue of the IQF Quarterly now available
New report from IBE: Small cities and the challenges of lifelong learning
Nowa prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego
Nowa publikacja IBE: „Zmiana zawodowa. Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów”
Nowy raport IBE: Małe miasta wobec wyzwań idei uczenia się przez całe życie
Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół branżowych i techników
Polecamy raport IBE: Nie tylko doświadczenie i kompetencje miękkie
Projekt IBE: "Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu"
Publikacja ekspertek IBE: „Nauczanie dialogiczne w edukacji na odległość”
Raport IBE: Monitoring karier absolwentów - edycja 2022
Report from IBE – Not only experience and soft skills
Support for adults with low basic skills - recommendations and good practices