Anna Maliszewska

Od października ubiegłego roku Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, którego odbiorcami są nauczyciele zawodu.

Projekt koncentruje się na wypracowaniu rozwiązań dotyczących kształcenia kadr oraz stałego rozwijania umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu, pedagogiki i psychologii. Rezultaty projektu posłużą między innymi do uruchomienia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w kształceniu zawodowym.

Jednym z działań projektu są również warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, doradców metodycznych i partnerów społecznych, których celem jest identyfikacja potrzeb i barier w korzystaniu z oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu. Więcej informacji o warsztatach oraz harmonogram spotkań dostępne są na stronie projektu.