Anna Maliszewska

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informator zawierający przykładowe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie samodzielnej pracy uczniów.

Niedawne zmiany prawne dotyczące prac domowych i ich oceniania nie obejmują uczniów szkół ponadpodstawowych, jednak pośrednio będą miały wpływ na funkcjonowanie tych typów szkół. Dlatego kadra pedagogiczna szkół ponadpodstawowych i podstawowych dla dorosłych powinna mieć możliwość zapoznania się z tym, jakie wcześniejsze doświadczenia z pracami domowymi będą mieć ich uczniowie.

W informatorze opracowanym przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych i skierowanym do nauczycieli oraz rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych przedstawiono:

  • przykładowe rozwiązania oraz dobre praktyki, które mogą być przydatne dla nauczycieli w stosowaniu i ocenianiu prac domowych;
  • wnioski płynące z badań naukowych na temat prac domowych oraz wynikające z nich różnorodne czynniki i strategie ważne dla praktyki szkolnej.

Publikacja jest dostępna na stronie IBE.