Ośrodek Rozwoju Edukacji opublikował przewodnik metodyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego dotyczący wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Publikacja omawia modele pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niewidomych lub słabowidzących, niesłyszących lub słabosłyszących oraz proponuje, jak wykorzystać w pracy z nimi e-materiały do kształcenia zawodowego publikowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Link do publikacji