Anna Maliszewska

Projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów zostały udostępnione do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Proponowane przez resort zmiany w podstawie programowej polegają przede wszystkim na ograniczeniu treści nauczania i mają na celu:

  • zwiększenie nacisku na rozwijanie umiejętności praktycznych,
  • zmniejszenie ilości materiału przeznaczonego do opanowania przez ucznia’
  • zapewnienie adekwatności zakresu treści nauczania do wymiaru godzin nauczania przedmiotów,
  • zastąpienie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w latach 2021–2024; od 2025 roku treści zawarte w podstawie programowej będą stanowić jedyną podstawę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Zmiany zostały przygotowane tak, by uczniowie mogli nadal korzystać z dotychczasowych podręczników.

Wdrażanie zapowiedzianej przez MEN kompleksowej reformy podstawy programowej zostało zaplanowane na 2026 r. dla szkoły podstawowej i na 2028 rok dla szkoły ponadpodstawowej. Natomiast od  września 2025 r. planowane jest wdrożenie nowych przedmiotów szkolnych:

  • edukacji obywatelskiej oraz
  • edukacji zdrowotnej.

Projekty podstaw programowych tych dwóch nowych przedmiotów  zostaną udostępnione przez MEN na jesieni.

Więcej informacji oraz projekty rozporządzeń dostępne są na stronie MEN.