Zachęcamy do zapoznania się z publikacją  „Teachers and trainers in a changing world – Poland: Building up competences for inclusive, green and digitalised vocational education and training (VET)” przygotowaną dla CEDEFOP przez zespół ReferNet Polska.

Publikacja została przygotowana na podstawie danych i materiałów z 2021 roku w ramach serii analiz tematycznych CEDEFOP, która stanowi uzupełnienie ogólnych informacji o systemach kształcenia i szkolenia zawodowego zawartych w Bazie danych na temat kształcenia zawodowego w Europie.

Analizy tematyczne przedstawiają krajowe przeglądy różnych obszarów tematycznych, umożliwiają porównanie sytuacji w państwach członkowskich UE, w Islandii i Norwegii i są współfinansowane przez Unię Europejską i partnerów krajowych sieci ReferNet.

Publikacja