Anna Maliszewska

Polecamy publikację prezentującą wybrane narzędzia dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli szkół średnich podczas pandemii COVID-19.

Omówione w artykule praktyki i narzędzia dydaktyczne zostały wybrane na podstawie analizy wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w ramach projektu „Najlepsze praktyki edukacyjne stosowane przez nauczycieli szkół średnich w celu utrzymania kontaktu z uczniami w trakcie pandemii COVID-19” realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, którego członkiem było IBE. Cechą wspólną wybranych narzędzi jest inicjowanie i podtrzymywanie dialogu z uczniem. W publikacji zaprezentowano następujące narzędzia:

  • Platformy edukacyjne (Smartschool)
  • Edukacyjne strony internetowe (Classcraft)
  • Aplikacja Explain Everything
  • Smartfon i pakiet aplikacji
  • Karty metaforyczne

Artykuł został opublikowany w miesięczniku „Polityka Społeczna”.