Anna Maliszewska

20 czerwca w godzinach 9.00-13.00 Instytut Badań Edukacyjnych oraz  Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają na wysłuchanie publiczne dotyczące przedmiotu edukacja obywatelska.

Edukacja obywatelska to nowy przedmiot, który od roku szkolnego 2025/2026 będzie nauczany  w klasach 2. szkół ponadpodstawowych (2 godziny w tygodniu w liceach ogólnokształcących i technikach oraz 1 godzina w szkołach branżowych). Wysłuchanie dotyczące tego przedmiotu odbywa się na początku procesu pracy zespołu ekspertek i ekspertów, który opracuje projekt podstawy programowej edukacji obywatelskiej. Aby wziąć udział w wysłuchaniu należy się zarejestrować.

Zachęcamy również do zgłaszania uwag, opinii i propozycji poprzez formularz. Nauczycielom przedmiotów powiązanych z edukacją obywatelską proponujemy wykorzystanie ostatnich lekcji w roku i zaangażowania swoich uczennic i uczniów w rozmowę o wytycznych dla tego przedmiotu, na przykład za pomocą dedykowanego scenariusza lekcji. Wyniki i wnioski z dyskusji można następnie przesłać za pomocą formularza.

Dla zespołu opracowującego podstawę programową szczególnie istotne będę postulaty dotyczące:

  • zakresu wiedzy, która powinna być uwzględniona w podstawie programowej
  • zakresu umiejętności obywatelskich, które powinny być kształtowane na tym przedmiocie
  • sposobów realizacji przedmiotu, w tym metod nauczania i oceniania.

Szczegółowe informacje dotyczące wysłuchania dostępne są na stronie IBE.