Anna Maliszewska

W najnowszym wydaniu kwartalnika można zapoznać się z artykułami na temat kwalifikacji rynkowych z branży ochrony przeciwpożarowej i lakierniczej. Na uwagę zasługują również artykuły ekspertów IBE dot. między innymi walidacji, badań nt. uczenia się dorosłych oraz narzędzi pomocnych przy opisywaniu kwalifikacji.

W numerze znajdują się także informacje na temat tworzonego przez IBE systemy Odznaka+, który służy do wydawania, przechowywania i zarządzania cyfrowymi certyfikatami w standardzie Open Badges.

Kwartalnik ZSK 2/2021 - szczegółowy spis treści

  1. Zintegrowany System Kwalifikacji spod znaku jakości i dialogu
  2. W badaniach wypadamy źle, ale jest światełko w tunelu
  3. Kwalifikacje przeciwpożarowe realnym wsparciem bezpieczeństwa Polaków
  4. Wręczono certyfikaty z branży ochrony przeciwpożarowej
  5. Gruntowanie wiedzy – po co i dla kogo?
  6. Czy dorośli się uczą? Pierwsze wnioski z badania IBE
  7. Narzędzia pomocne przy opisywaniu kwalifikacji
  8. Open Badges, czyli jak edukacja dogoni gospodarkę
  9. Moja Walidacja kontra papier
  10. ZSK rośnie w siłę. Kwalifikacji rynkowych stale przybywa

O Kwartalniku ZSK

Kwartalnik ZSK jest nie tylko przestrzenią do przekazywania praktycznej wiedzy dotyczącej ZSK oraz uczenia się przez całe życie, ale także miejscem debaty publicznej, które ma na celu integrację wokół ZSK oraz IBE środowiska naukowców, doradców zawodowych, specjalistów zajmujących się szkoleniami i HR oraz nauczycieli.