Jerzy Bielecki

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe”

Założeniem  konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego co najmniej 100 osób - dyrektorzy i doradcy zawodowi ze szkół branżowych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły - wyjedzie na wizytę studyjną, obserwację lub warsztaty do państwa lub państw UE, w których szkolnictwo branżowe rozwija się najlepiej (jest popularną alternatywą dla szkolnictwa ogólnokształcącego, np. Niemcy, Austria, Holandia, Czechy), w celu poznania dobrych praktyk w zakresie organizacji i promocji szkolnictwa zawodowego i ich przeniesienia do polskich szkół.

Nabór wniosków prowadzony jest od 12.07.2021 do 23.07.2021.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://www.power.gov.pl/nabory/1-386/