9 lipca br. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Jednym z priorytetów jest „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU) – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych”.

Strategia stanowi podstawę określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności, jak i wspólny układ odniesienia umożliwiający planowanie projektów i programów przez dysponentów poszczególnych części budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne i prywatne. 

Więcej o ZSU.