Jerzy Bielecki

W raporcie podjęto próbę oceny wpływu pandemii na szkolenia i rozwój pracowników, praktykantów, stażystów z perspektywy przedsiębiorstw i organizacji.

W celu oceny wpływu pandemii przeprowadzono globalne internetowe badanie ankietowe przedsiębiorstw w dniach od 27 kwietnia do 5 czerwca 2020 r. W oparciu o wnioski wyciągnięte z wyników badania przygotowano rekomendacje mające na celu złagodzenie skutków pandemii, zapewnienie szybkiej odbudowy po kryzysie oraz stworzenie systemów rozwoju umiejętności zdolnych do dostosowania się do przekształceń rynku pracy w perspektywie długoterminowej. W ramach badania otrzymano 901 odpowiedzi ze 114 krajów.

Raport jest dostępny na: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-06/skilling_of_employees_during_covid.pdf