Jerzy Bielecki

W publikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Europejskiej Fundacji Kształcenia (EFK) omówiono sposoby rozwoju systemów doradztwa i kształcenia zawodowego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wsparcia systemów rozwoju kariery dla pracowników w gospodarce formalnej i nieformalnej.

W publikacji omówiono również, w jaki sposób władze publiczne we współpracy z partnerami strategicznymi mogą konfrontować się z wyzwaniami związanymi z kluczowymi elementami systemu wsparcia, takimi jak koordynacja usług, finansowanie, jakość wsparcia rozwoju kariery, dostęp do usług i sposób korzystania z technologii. 

Publikacja powstała w oparciu o serię przeglądów systemów doradztwa zawodowego opracowanych w latach 2001-2010 przez OECD, EFK, Cedefop i Bank Światowy, a także bieżący monitoring prowadzony przez sieć ekspertów Cedefop, CareersNet, arkuszach informacyjnych EFK dotyczących doradztwa zawodowego w latach 2020-2021. Zakres geograficzny dokumentu jest określony przez kraje, z którymi EFK jest upoważniona do współpracy, obejmujący państwa sąsiadujące z Unią Europejską, Azji Środkowej, a także państwa członkowskie MOP. 

Publikacja jest dostępna na stronie EFK.