Anna Maliszewska

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania organizowana z inicjatywy Komisji Europejskiej trwająca przez cały październik. Jej celem jest popularyzacja wiedzy, zwiększanie świadomości i wymiana dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu, profesjonalistów, a także ekspertów zajmujących się edukacją oraz profilaktyką dzieci i młodzieży. W Polsce kampanię już po raz dziewiąty koordynuje NASK-PIB (Naukowa i Akademicka Sieci Komputerowej – Państwowy Instytutu Badawczy).

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Month – ECSM) organizatorzy szczególną uwagę zwracają na sposoby zabezpieczania sprzętów oraz danych osobowych a także postępowania w przypadku bycia ofiarą przestępstwa internetowego.

ECSM jest bezpłatną inicjatywą umożliwiającą zgłoszenie dowolnego wydarzenia (np. warsztat, konferencję, kampanię, seminarium, webinar, konkurs), jak również innego działania promującego cyberbezpieczeństwo i cyberhigienę. Wydarzenia mogą być zorganizowane stacjonarnie lub online przez szkoły, instytucje, duże i małe firmy oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji na stronie internetowej kampanii.