Anna Maliszewska

Przedmiotem konkursu jest opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci i młodzieży w formie odznaki składającej się z opisu i znaku graficznego. Do wygrania jest 16 kart podarunkowych o wartości 2 tys. złotych. Autorzy i opiekunowie zwycięskich prac zostaną także zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach design thinking.

Głównym celem konkursu jest promocja uczenia się przez całe życie oraz zachęcenie dzieci i młodzież do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Uczestnicy konkursu za pomocą formularza powinni opisać kwalifikację dla dzieci lub młodzieży i stworzyć odznakę, czyli zaprojektować znak graficzny (logo), który będzie ilustrować tę kwalifikację.

Do udziału w konkursie IBE zaprasza szkoły oraz placówki edukacyjne, np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki, podmioty oferujące kursy i zajęcia sportowe, językowe, artystyczne, muzyczne itp.

Konkurs potrwa do 15 listopada br.

Więcej informacji na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.