Zintegrowana Strategia Umiejętności

Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności priorytetem polityki oświatowej państwa w 2021/2022 roku