Anna Maliszewska

Najnowszy numer kwartalnika ZSK poświęcony został Sektorowym Ramom Kwalifikacji (SRK).

Sektorowe Ramy Kwalifikacji stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i pomagają zidentyfikować oraz uzupełniać luki kompetencyjnych w danym sektorze. W trzecim numerze kwartalnika znajdziemy artykuły opisujące funkcjonowanie SRK, włącznie z krótką charakterystyką rozwiązań zagranicznych w tym obszarze. Zapraszamy również do zapoznania się z tekstami dotyczącymi wpływu SRK na istotne dla Polski branże: budownictwo, handel oraz motoryzację.

W tym numerze czasopisma znajdziemy również informacje o nowych kwalifikacjach włączonych do ZSK.

Kwartalnik ZSK 3/2021 - szczegółowy spis treści

  1. Sojusz dla kompetencji w budownictwie
  2. Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wspierające rozwój kluczowych sektorów gospodarki
  3. Sektorowe rady ds. kompetencji w służbie Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji  
  4. Sektorowe ramy kwalifikacji ‒ doświadczenia zagraniczne
  5. Sektorowe ramy kwalifikacji na rynku
  6. Od zawodu do kompetencji  
  7. Kompetencje pracowników w dynamicznie zmieniającej się branży motoryzacyjnej
  8. Wpływ zmian w handlu na oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje pracowników detalu i hurtu
  9. Drinki ze słomką, czyli walidacje w okresie wakacyjnym
  10. Kwalifikacje nowej generacji zasiliły Zintegrowany System Kwalifikacji

O Kwartalniku ZSK

Kwartalnik ZSK jest nie tylko przestrzenią do przekazywania praktycznej wiedzy dotyczącej ZSK oraz uczenia się przez całe życie, ale także miejscem debaty publicznej, które ma na celu integrację wokół ZSK oraz IBE środowiska naukowców, doradców zawodowych, specjalistów zajmujących się szkoleniami i HR oraz nauczycieli.