Jerzy Bielecki

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE w dniach 23–25 listopada br. organizuje VI Forum Edukacji Dorosłych.

Temtami przewodnimi tegorocznego forum będzie edukacja cyfrowa, umiejętności życiowe i zawodowe, włączenie społeczne. Do udziału w nim w szczególności zaproszeni są edukatorzy, trenerzy, nauczyciele szkół dla dorosłych oraz doradcy zawodowi i edukacyjni.

Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie drogą elektronicznąhttp://www.fed2021.pl/rejestracja/ 

Udział w Forum jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta na platformie EPALE. Załóż konto na EPALE.

Termin zgłoszeń upływa 21 listopada 2021 r.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora