Październikowe opracowanie „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” to kolejna publikacja z serii raportów monitoringowych opracowywanych na zlecenie Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przez Instytut Analiz Rynku Pracy na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji.

Raport przedstawia syntezę wyników badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się w okresie od 26 września do 22 października 2021 r.  oraz najnowsze trendy.

Raport  dostępny jest tutaj.