Jerzy Bielecki
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) przeprowadza we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej badanie "Przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego". 
 
Jednym z komponentów tego badania jest zebranie odpowiedzi w formie ankiety od nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkołami oraz instytucjami prowadzącymi kształcenie i szkolenie zawodowe, w tym od przedstawicieli szkół wyższych. Badanie jest realizowane aby m.in. poznać opinie na temat zmian, które wpłynęły na ich ofertę kształcenia/szkolenia w ciągu ostatnich 10 lat oraz wyzwań i możliwości przewidywanych w ciągu najbliższych 10-15 lat. 
 
Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 minut, pytania w niej zawarte są w języku polskim.