Anna Maliszewska

W najnowszej nocie informacyjnej Cedefop wskazuje na rosnące znaczenie interakcji między pracą i nauką w czasach COVID-19.

W dokumencie zaprezentowane są wybrane wyniki badania przedsiębiorstw w Europie przeprowadzone przez Cedefop i Eurofound w 2019 i 2020 roku. Wśród badanych przedsiębiorstw połowa zadeklarowała, że znaczny odsetek wszystkich stanowisk wymaga częstego i regularnego szkolenia w związku z szybko zmieniającym się zapotrzebowaniem na umiejętności w firmach. W 2019 roku zmiany w zapotrzebowaniu na umiejętności były najbardziej widoczne w sektorze usług finansowych a najmniej w sektorze przemysłu. Pandemia, konieczność utrzymywania dystansu społecznego a w końcu lockdown wpłynęły negatywnie na uczestnictwo w szkoleniach – w 2019 odsetek firm zapewniających szkolenia dla znacznej części pracowników wynosił 65% jednak już w 2020 spadł on do poziomu 45% firm.

Pandemia wpłynęła na zmiany w sposobie pracy rozpowszechniając telepracę, cyfryzację procesów wewnątrz przedsiębiorstw i zwiększając zapotrzebowanie na wysokokwalifikowanych pracowników. W 2019 roku dwie na trzy badane firmy nie miały telepracowników wśród swojej załogi. W szczycie pandemii w 2020 prawie 70% badanych firm posiadało rozwiązania pozwalające na telepracę dla części lub wszystkich pracowników. Ta zmian jest pozytywnie odbierana przez pracodawców – ponad połowa badanych przedsiębiorstw deklaruje, że odsetek osób pracujących zdalnie pozostanie na podobnym poziomie w ciągu trzech najbliższych lat a 14% firm planuje dalsze zwiększenie liczby osób pracujących w ten sposób.

Umożliwienie pracownikom pracy zdalnej to nie jedyne zmiany przed jakimi stanęły przedsiębiorstwa w dobie pandemii. Ponad jedna trzecia badanych przedsiębiorstw doświadczyła znacznych zmian w swojej podstawowej działalności, często związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia. Około 87% firm wprowadziło zmiany w infrastrukturze by sprostać wymaganiom sanitarnym, a 83% musiało wprowadzić zmiany organizacyjne z tego powodu. Restrykcje i konieczność utrzymywania dystansu społecznego zmusiły wiele przedsiębiorstw świadczących usługi do zmiany sposobu kontaktowania się z klientami i zgodnie z deklaracjami badanych te zmiany zostaną w firmach na stałe.

Autorzy noty zauważają, że nie tylko wymogi stanowiska pracy kształtują uczenie się, ale również uczenie się kształtuje zadania zawodowe. Pracownicy poszerzający swoją wiedzę i umiejętności często wpływają na sposób realizacji i same zadania, co sprawia, że praca staje się ciekawsza i bardziej motywuje. Pandemia sprawiła, że przedsiębiorcy zauważyli ten wzajem wpływ uczenia się i pracy – w 2020 roku 61% badanych firm stwierdziło, że starało się stwarzać środowisko, w którym pracownicy mogliby samodzielnie ustalać priorytety i wykonywać swoje zadania. Rok wcześniej jedynie 36% firm deklarowało, że część pracowników może niezależnie organizować swoją pracę.

Nota informacyjna dostępna jest na stronie Cedefop.