Anna Maliszewska

Zachęcamy do lektury 20 portretów nauczycieli pokazujących praktyki wykorzystywane w nauczaniu podczas COVID-19.

Portrety opracowano w ramach międzynarodowego projektu KEEP (Key engaging educational practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following COVID-19 pandemic), którego partnerem jest IBE. Pokazują one innowacyjnych nauczycieli oraz ich praktyki wykorzystywane podczas i po pandemii COVID 19 w czterech krajach europejskich: Belgii, Francji, Grecji i Polsce.

Opisane w portretach dobre praktyki obejmują zarówno działania nauczycieli przedmiotów ogólnych jak i zawodowych. Wśród tych ostatnich można wskazać nauczyciela prowadzącego zajęcia z gotowania oraz nauczyciela elektromechaniki. Dodatkowo, wiele przedstawionych w porterach praktyk dotyczy szkół zawodowych.  

Wszystkie portrety dostępne są w kilku wersjach językowych, w tym języku polskim, na stronie projektu KEEP.