kompetencje kluczowe

Nowe opracowania Eurydice nt. nauczania oraz oceniania kompetencji kluczowych i cyfrowych w szkole