Jerzy Bielecki

Cedefop opublikował najnowszą publikację dotyczącą mobilności zawodowej uczniów w serii “Country-specific reports”. 

refernet vet mobility apprenticeships plW publikacji omówiono kluczowe czynniki wpływające na mobilność w ramach praktyk zawodowych w Polsce, w szczególności na mobilność długoterminową (90 dni lub więcej). Publikacja powstała w oparciu o szeroko zakrojone badania „desk research”, analizę danych mobilności uczniów, a także wywiady z przedstawicielami instytucji realizujących programy mobilności.

Publikacja opracowana została przez Instytut Badań Edukacyjnych – partnera sieci ReferNet w Polsce.

Publikacja w języku angielskim dostępny jest na stronie Cedefop.