Jerzy Bielecki

Zapraszamy do udziału w konkursie EDUinspirator, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

EDUinspirator to konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, ich działania wyróżniają się wysoką jakością i które dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez FRSE wpływają na otaczającą rzeczywistość. 

EDUinspiratorem może zostać osoba, która dzięki projektowi rozpoczęła swoją przygodę z działalnością edukacyjną, rozwinęła się oraz pozytywnie wpłynęła na środowisko lokalne. Może być nim także mentor, który, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczynia się do sukcesów innych osób.Dlatego tegoroczne hasło konkursowe brzmi „Działam – Upowszechniam – Inspiruję”.

EDUinspiratorami mogą zostać: uczniowie, studenci, młodzież, dorośli słuchacze(w tym seniorzy), nauczyciele i wykładowcy, trenerzy, edukatorzy, pracownicy młodzieżowi,  pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji oraz wszystkie inne osoby związane z rozwojem edukacji w Polsce.

Celem konkursu EDUinspirator jest:

  1. Wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych uczestników projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów.
  2. Promowanie działań osób, które przyczyniły się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym.
  3. Określenie wpływu, jaki mobilność edukacyjna wywiera na rozwój zawodowy i osobisty indywidualnych beneficjentów.

W tym roku można zgłosić się w następujących kategoriach tematycznych:

  1. Edukacja szkolna
  2. Szkolnictwo wyższe
  3. Edukacja zawodowa
  4. Edukacja dorosłych
  5. Edukacja pozaformalna młodzieży

Chętnych do udziału w konkursie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie http://online.frse.org.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2020 r.

Nagrody

Laureaci każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrodę rzeczową. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali wręczania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.eduinspiracje.org.pl.

Regulamin

Przewodnik konkursu EDUinspirator 2020