Publikacje

Kolejny numer Kwartalnika ZSK już dostępny
Kolejny numer Kwartalnika ZSK już dostępny
Konferencja o metodach poszukiwania pracy i rekrutacji
Krótki opis kształcenia zawodowego w Polsce opublikowany przez Cedefop
Kształcenie i szkolenie zawodowe w POLSCE 2019 – w pigułce
Kształtowanie umiejętności wymaga czasu i różnorodności – wyniki Europejskiego badania umiejętności i miejsc pracy
Kto szkoli w średnich i małych przedsiębiorstwach?
Mobility Scoreboard – analiza mobilności uczniów
Monografia IBE „Umiejętności nauczycieli w kontekście potrzeb nowoczesnej edukacji”
Najnowsze dane na temat systemu edukacji w Polsce
Narzędzia edukacyjne wspierające włączenie kobiet-migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego
Nowa baza danych Cedefop na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie
Nowa informacja sieci ReferNet: wsparcie Europy dla uchodźców z Ukrainy
Nowa kompilacja „Spotlight on VET”
Nowa publikacja CEDEFOP na temat powiązań pomiędzy poradnictwem zawodowym i walidacją
NOWA PUBLIKACJA CEDEFOP NA TEMAT WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH POPRZEZ PODNOSZENIE I ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Nowa publikacja IBE: „Zmiana zawodowa. Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów”
Nowa publikacja zespołu ReferNet Polska "International mobility in apprenticeships: focus on long-term mobility: Poland"
Nowe informacje o wdrażaniu krajowych ram kwalifikacji w Europie
Nowe opracowania Eurydice nt. nauczania oraz oceniania kompetencji kluczowych i cyfrowych w szkole