Anna Maliszewska

Materiały powstały w ramach projektu  „InclusionToC” realizowanego przez sześć europejskich instytucji szkoleniowych z Polski, Grecji, Holandii, Rumunii, Włoch i Cypru.

Główne cele tego międzynarodowego projektu skupiały się wokół zawodowej integracji migrantek oraz wspieraniu ich w podnoszeniu umiejętności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Rezultaty projektu to:

  • Kurs szkoleniowy – „Włączanie migrantek do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z wykorzystaniem Teorii zmiany”,
  • Platforma cyfrowa – promująca partycypacyjne wdrażanie teorii zmiany,
  • Przewodnik szkoleniowy oraz kurs dla migrantek z zakresu przywództwa, umiejętności miękkich i samorozwoju.

Dodatkowo, konsorcjum realizujące projekt opracowało raport identyfikujący potrzeby w zakresie kształcenia obcokrajowców oraz mapujący istniejące praktyki w tym zakresie w Polsce, Grecji, Holandii, Rumunii, Włoszech i Cyprze.

Wszystkie rezultaty projektu są dostępne na stronie projektu „InclusionToC”