Kasia Pająk

Publikacje z serii „Spotlight on VET” to krótkie broszury, które w syntetyczny sposób opisują kluczowe elementy i organizację systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych krajach. Najnowsza publikacja Cedefop zawiera zestawienie informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego ze wszystkich państw Unii Europejskiej, a także Norwegii i Islandii.

Kompilacja „Spotlight on VET” będzie szczególnie przydatna dla osób, które chcą poznać i porównać sposób zorganizowania kształcenia zawodowego w różnych krajach UE i poszukują jasnych i zwięzłych informacji na ten temat.  

Publikacja dostępna jest na stronie Cedefop.