Kasia Pająk

Do 31 maja br. można zgłaszać prace na konkurs #CedefopPhotoAward organizowany przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) we współpracy z Komisją Europejską.

Cel i założenia konkursu

Konkurs, podobnie jak w roku ubiegłym, ma na celu promocję najlepszych praktyk edukacyjnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Stwarza on szansę młodym uczniom oraz osobom dorosłym podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z nauką i zdobywaniem wiedzy.

Konkurs skierowany jest do zespołów maksymalnie 4-osobowych, kształcących się zawodowo z Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii.

Każdy zespół powinien opracować oryginalną fotorelację prezentującą doświadczenia związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym, złożoną z 3-5 fotografii oraz komentarza  (o długości maksymalnie 100 słów) wyjaśniającego główną ideę fotorelacji. Mogą to być fotografie przedstawiające projekt, który stworzyli uczniowie, wyjazdy zagraniczne, fotorelacje, w których pokazują, jak wpłynęło to na ich życie zawodowe, etc.

Prace konkursowe można przesyłać online do 31 maja za pośrednictwem platformy (link do formularza poniżej).

Nagrody

Dwa zwycięskie zespoły wezmą udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych w Helsinkach w październiku 2019 r., jako nominowani do głównej nagrody, która zostanie wręczona, podczas końcowej uroczystości tego tygodnia, przez unijną Komisarz Marianne Thyssen.

Nagroda specjalna jury dla trzeciej zwycięskiej drużyny zostanie przedstawiona podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Salonikach w listopadzie 2019 r.

Organizatorzy pokryją koszty udziału zwycięskich zespołów i ich nauczycieli/opiekunów w tych wydarzeniach (koszty podróży i zakwaterowania związane z każdym wyjazdem).

Zgłoszenie do konkursu

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji

→ Film promocyjny