Kasia Pająk

Konkurs polegał na przygotowaniu krótkiego filmu promującego Zintegrowany System Kwalifikacji. Jego przewodnią ideą miało być jedno z dwóch haseł: „Moje kwalifikacje na rynku pracy” albo „Zintegrowany System Kwalifikacji – lubię to!”.

 

Konkurs odbywał się w trzech województwach: pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Jego celem było popularyzowanie wśród młodych ludzi idei uczenia się przez całe życie oraz samego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Po burzliwych obradach, kapituła konkursu wybrała zwycięzców.

W województwie pomorskim, pierwsze miejsce zajął film zatytułowany “Progresja”. Miejsce drugie zostało przyznane filmowi “Uczę się i nigdy nie mówię NIE!”, zaś trzecie filmowi “Otwarte drzwi do SHE”.

W województwie lubelskim wygrał film “Życie podążaniem za mądrością”, zaś miejsca drugie i trzecie zajęły kolejno filmy “Integracja kwalifikacji kluczem do sukcesu” oraz “Mój zawód – moje kwalifikacje”.

W województwie mazowieckim zostało przyznane tylko pierwsze miejsce. Otrzymał je film “Nauka – podstawa zdobywania wiedzy”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji na stronie ZSK.