Olga Wasilewska

Na początku listopada Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące systemu edukacji w Polsce w roku szkolnym 2018/2019.

Publikacja “Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019” zawiera szczegółowe dane na temat szkół i placówek edukacyjnych w Polsce, ich uczniów i nauczycieli. Można tam znaleźć także szereg innych informacji, na przykład dotyczących wydatków na edukację, wyników egzaminów, czy nauczania języków obcych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach zawodowych kształciło się blisko 900 tysięcy uczniów – przy czym w technikach ponad 505 tysięcy, w szkołach policealnych prawie 219 tysięcy, w szkołach branżowych I stopnia i w zasadniczych szkołach zawodowych łącznie ponad 146 tysięcy, zaś w szkołach przysposabiających do pracy 10,5 tysiąca uczniów.  

Publikacja i szczegółowe dane dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.