Olga Wasilewska

Do połowy grudnia prowadzone są spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu "Szansa". W trakcie spotkań będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury grantowej i założeń projektu.  

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, ma na celu opracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych z niskim poziomem umiejętności podstawowych. Do umiejętnościach podstawowych zalicza się m.in. umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, czy kompetencje społeczne.  Projekt jest realizowany w formule grantowej – grantobiorcy będą mieli za zadanie opracować model wsparcia dla osób dorosłych, wybrane modele będą potem pilotowane, na podstawie czego powstaną rekomendacje dotyczące systemowych działań na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych.

Projekt stanowi odpowiedź na Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Projektu, a także na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych.