Cedefop właśnie udostępnił nowe narzędzie - bazę danych na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

Baza stanowi główne źródło informacji o systemach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii. Zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich programów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym poziomów kwalifikacji, udziału praktycznej nauki zawodu, instytucji edukacyjnych i ich odbiorców. Baza danych jest narzędziem, które, dzięki łatwej nawigacji i aktualnym informacjom o VET, ma pomóc w lepszym zrozumieniu podobieństw i różnic między systemami kształcenia i szkolenia zawodowego w różnych krajach.

Nowa baza danych Cedefop o VET:

  • oferuje ponad 2 500 stron danych dostępnych na jednym ekranie komputera;
  • umożliwia porównywanie informacji według kraju i tematu;
  • zawiera schematy krajowych systemów  VET;
  • pozwala na generowanie możliwych do pobrania raportów krajowych.

Baza danych powstała we współpracy z ReferNet - siecią instytucji, które monitorują zmiany i zbierają informacje na temat krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii.

Najbliższa aktualizacja danych w bazie zostanie będzie miała miejsce w 2021 r.