11 grudnia Zastępca Sekretarza Generalnego OECD Ludger Schuknecht zaprezentowł podczas międzynarodowej konferencji w Warszawie raport „Strategia umiejętności OECD: Polska”.

Raport „Strategia umiejętności OECD: Polska” stanowi ważne źródło informacji dla tworzonej obecnie w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych części szczegółowej Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU). Celem ZSU jest określenie spójnej polityki na rzecz kształtowania i rozwijania w Polsce umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia. Część ogólną ZSU rząd przyjął w styczniu 2019 roku.

Raport powstał przy współpracy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z polskimi interesariuszami, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Instytutem Badań Edukacyjnych. Przedstawia diagnozę funkcjonowania mechanizmów wspierania rozwoju umiejętności oraz rekomendacje dostosowane do konkretnych potrzeb Polski, wykorzystujące dobre praktyki funkcjonujące w innych państwach.

Raport OECD prezentuje cztery priorytetowe obszary dotyczące poprawy osiągnięć Polski w zakresie rozwoju umiejętności, które zostały wskazane przez OECD we współpracy z rządem polskim. Są to:

  1. Zwiększenie sprawności reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku pracy,
  2. Wspieranie większego uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się dorosłych,
  3. Wzmocnienie wykorzystania umiejętności w polskich przedsiębiorstwach,
  4. Wzmocnienie zarządzania systemem umiejętności w Polsce.

Realizacja założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności powinna przyczyniać się do zwiększenia do 2030 roku liczby młodzieży i osób dorosłych posiadających odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, na rzecz zatrudnienia, miejsc pracy i przedsiębiorczości  (Cel 4.4. „Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” Organizacji Narodów Zjednoczonych).

Opracowano na podstawie informacji na stronie IBE.