Publikacje

PRZEDSIĘBIORCY I PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
Publikacja Komisji Europejskiej: Kompendium inspirujących praktyk w zakresie transformacji ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Publikacja Międzynarowej Organizacji Pracy „Greening TVET and skills development. A practical guidance tool”
Publikacja: Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
Publikacja: Minimising early leaving from vocational education and training in Europe
Publikacje Cedefop nt. praktycznej nauki zawodów i zaproszenie na sympozjum Cedefop i OECD
Publikacje na temat kształcenia zawodowego w Polsce
Rada Ministrów przyjęła Zintegrowaną Strategię Umiejętności
Raport „Vocational education and training in Europe – Poland”
Raport "Umiejętności, podnoszenie i przekwalifikowywanie pracowników, praktykantów i stażystów podczas pandemii COVID-19: ustalenia z globalnego badania przedsiębiorstw"
Raport Agencji Praw Podstawowych UE o doświadczeniach uchodźców z Ukrainy
Raport Cedefop dotyczący nauki dorosłych u pracodawców
Raport EISMEA: Trzy scenariusze do 2030
Raport ETF "Education, Skills and Employment: Trends for Development"
Raport Eurydice o nierównościach, różnorodności i integracji w szkołach w Europie
Raport IBE: Monitoring karier absolwentów - edycja 2022
Raport o sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
Raport projektu NQF-in
Raport Światowego Forum Ekonomicznego „Przyszłość miejsc pracy” 2023
Raport WiseEuropa: Gościnna Polska 2022+