Publikacje

Publikacja: Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
Publikacja: Minimising early leaving from vocational education and training in Europe
Publikacje Cedefop nt. praktycznej nauki zawodów i zaproszenie na sympozjum Cedefop i OECD
Publikacje na temat kształcenia zawodowego w Polsce
Publikacji Komisji Europejskiej: Kompendium inspirujących praktyk w zakresie transformacji ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Rada Ministrów przyjęła Zintegrowaną Strategię Umiejętności
Raport „Vocational education and training in Europe – Poland”
Raport "Umiejętności, podnoszenie i przekwalifikowywanie pracowników, praktykantów i stażystów podczas pandemii COVID-19: ustalenia z globalnego badania przedsiębiorstw"
Raport Agencji Praw Podstawowych UE o doświadczeniach uchodźców z Ukrainy
Raport Cedefop dotyczący nauki dorosłych u pracodawców
Raport EISMEA: Trzy scenariusze do 2030
Raport IBE: Monitoring karier absolwentów - edycja 2022
Raport o sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
Raport projektu NQF-in
Raport Światowego Forum Ekonomicznego „Przyszłość miejsc pracy” 2023
Raport WiseEuropa: Gościnna Polska 2022+
Raport z kolejnej edycji BKL
Raport: Ewaluacja wsparcia doradztwa zawodowego w obszarze oświaty
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla telekomunikacji
Sprawozdanie Komisji Europejskiej: Inwestowanie w przyszłość: jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie