Jerzy Bielecki

Nakładem Ośrodka Rozwoju Edukacji ukazała się publikacja „Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi” autorstwa dr Tomasz Knopika.

Nowoczesne doradztwo zawodowe,łączące rynek edukacji z rynkiem pracy, musi uwzględniać w obszarach prowadzonych refleksji i działań zagadnienie różnorodności. Z tego względu publikacja ma na celu:

  • pogłębienie wiedzy na temat roli doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwinięcie umiejętności identyfikowania, wyjaśniania i rozwiązywania (redukowania) trudności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie tworzenia drogi edukacyjno-zawodowej przy użyciu różnych źródeł i metod;
  • poszerzenie wiedzy o uczestnikach procesu doradztwa zawodowego, o potrzebach, ograniczeniach i możliwościach w funkcjonowaniu zawodowym uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
  • usystematyzowanie terminów z zakresu doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pojęć związanych z edukacją włączającą;
  • wzbogacenie warsztatu pracy doradcy o praktyczne sposoby pracy i metody budowania strategii działania w procesie wspierania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
  • dostarczenie zweryfikowanej wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów wsparcia i współpracy z rodzicami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w planowaniu ich kariery edukacyjno-zawodowej;
  • promowanie kultury włączenia, w tym unikanie etykietowania osób z niepełnosprawnościami na rzecz koncentracji na ogólnym (tj. wspólnym dla wszystkich) profilu kompetencyjnym.

W publikacji zamieszczono także 12 narzędzi do wykorzystania w pracy doradczej z uczniami.

Link do pobrania Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Zródło