Anna Maliszewska

Raport jest wynikiem prac Grupy Roboczej ds. kształcenia zawodowego i zielonej transformacji.

Publikacja zawiera 57 przykładów inspirujących praktyk z 20 krajów UE, w tym z Polski. Wybrane przykłady ukazują aspekty ekologiczne na różnych poziomach systemu kształcenia i  szkolenia zawodowego: od krajowych strategii i planów działań, po lokalne praktyki w  zakresie dydaktyki i metodologii kształcenia.

Dobre praktyki w raporcie zostały pogrupowane w dziewięć poniższych obszarów tematycznych:

  1.  Zrozumienie i określenie umiejętności dla potrzeb transformacji ekologicznej
  2.  Wdrażanie strategii i mechanizmów finansowania
  3.  Tworzenie bardziej ekologicznych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kwalifikacji
  4.  Ekologizacja kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie sektorowym i regionalnym
  5.  Wdrażanie nowych sposobów nauczania i uczenia się
  6.  Rozwój umiejętności kadry
  7.  Aktywizacja miejsc kształcenia i szkolenia zawodowego
  8.  Koncentracja na zielonych celach społecznych
  9.  Tworzenie sieci i platform współpracy

Kompendium jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.