Jerzy Bielecki

Cedefop opublikował prognozy dotyczące zapotrzebowania na umiejętności dla poszczególnych państw Unii Europejskiej, w tym także dla Polski. Prognoza obejmuje lata 2019-2030.

Aktualizacja prognozy została opracowana jeszcze przed pandemią koronawirusa, kiedy trudno było oszacować, jakie będą efekty blokady gospodarki.

W najnowszym opracowaniu szacuje się, że zatrudnienie w Polsce we wskazanym okresie prognozy zmieni się w kierunku znacznie wyższego udziału wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jest to spójne z ogólnoświatowym rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników o wysokich kwalifikacjach. Jednak pracownicy średniego i niskiego szczebla mogą napotkać więcej trudności z zatrudnieniem w nadchodzącej dekadzie, ponieważ podaż zatrudnienia średnio i nisko wykwalifikowanych pracowników jest ograniczona. Największe trudności mogą napotkać pracownicy o średnich kwalifikacjach, ponieważ praca tych osób może zostać zastąpiona przez nowe technologie lub ulec automatyzacji.

Prognozy umiejętności przygotowywane przez Cedefop to analizy przyszłych trendów w obszarze zatrudnienia w podziale na poszczególne sektory i grupy zawodów, jak również w zakresie edukacji społeczeństwa oraz siły roboczej. Sposób przygotowania opracowań umożliwia porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi państwami.

Pełny raport dostępny jest na stronie Cedefop.