Anna Maliszewska

Sieć Eurydice przygotowała raporty dot. wsparcia uczniów i studentów z Ukrainy w Europie.

Szkoły i instytucje szkolnictwa wyższego zapewniają młodym uchodźcom stabilizację oraz łagodzą stres związany z doświadczeniem konfliktu zbrojnego i ucieczki z własnego kraju. Państwa Unii Europejskiej podjęły duży wysiłek integrowania uczniów i studentów z Ukrainy w ramach narodowych systemów edukacji oraz szkolnictwa wyższego. Dwa raporty przygotowane przez sieć Eurydice skupiają się na kluczowych politykach państw członkowskich umożliwiających ukraińskim uczniom oraz studentom z doświadczeniem uchodźctwa uczestnictwo w edukacji i studiach w Europie. 

Raporty dotyczący uczniów oraz studentów dostępne są na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.