Jerzy Bielecki

„Betonoza czy zieleń? Zrównoważona urbanistyka z Polskimi Normami" – to temat tegorocznego konkursu „Normalizacja i ja", skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Konkurs obejmuje cztery kategorie tematyczne: praca pisemna, grafika komputerowa, grafika  i film, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule konkursu.

Cele konkursu:

  1. Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm i normalizacji w życiu codziennym.
  2. Upowszechnienie świadomości o roli akredytacji w zakresie spełniania wymagań norm.
  3. Pomoc nauczycielom w wprowadzeniu tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.
  4. Podniesienie umiejętności wśród młodych ludzi kształtowania przestrzeni do życia.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 grudnia 2022 roku do 10 marca 2023 roku.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE