Cedefop opublikował raport z wynikami analiz dotyczących powiązań pomiędzy poradnictwem zawodowym i walidacją. Odpowiada on na pytanie, w jaki sposób można poprawić koordynację poradnictwa zawodowego oraz walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

W raporcie omówiono jak w praktyce wyglądają relacje między walidacją i poradnictwem zawodowym. Przedstawiono również propozycje rekomendacji dla polityki edukacyjnej w tym zakresie. Raport bazuje na analizie 13 studiów przypadku z 12 krajów. W rezultacie analiz, określono trzy czynniki szczególnie istotne dla skutecznej koordynacji poradnictwa zawodowego i walidacji:

  • kompleksowe podejście: zapewnianie odpowiednich informacji oraz poradnictwa zawodowego przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu walidacji, w trakcie jej trwania, a także po jej zakończeniu;
  • spójność: stosowanie wspólnych standardów kwalifikacji / kompetencji, standardów zawodowych lub innych ram odniesienia na wszystkich etapach identyfikowania, dokumentowania i weryfikacjii;
  • jakość zasobów kadrowych i stosowanych narzędzi.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Cedefop.