Do 24 lutego można wziąć udział w publicznych konsultacjach mających pozwolić na ocenę wsparcia EFS dla działań w obszarze edukacji w latach 2014-2018.

Komisja Europejska zbiera opinie na temat działań wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym działań związanych z kształceniem zawodowym. Doświadczenia z tego okresu będą wykorzystane przy planowaniu przyszłych inicjatyw.

Ewaluacja obejmie m.in. inicjatywy UE mające na celu:

- wsparcie kształcenia zawodowego,

- ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów,

- promowanie równego dostępu do edukacji i uczenia przez całe życie dla wszystkich,

- poprawę jakości, efektywności i dostępu do studiów wyższych.

Udział w konsultacjach jest możliwy poprzez wypełnienie kwestionariuszy dostępnych online. Kwestionariusze są dostępne w niektórych językach UE, odpowiedzi można udzielać także w języku polskim. Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.