Na początku lutego odbyło się kolejne spotkanie plenarne ReferNet, w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w prace sieci ze wszystkich państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii.

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z planem działań sieci na 2020 rok i poszczególnymi zadaniami przewidzianymi w tym okresie. Dyskutowano, między innymi, na temat działań związanych z raportowaniem na temat polityk dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), Europejskim Wskaźnikiem Umiejętności, a także nową inicjatywą Cedefop dotyczącą przyszłości VET w Europie. Podsumowano również prace sieci w 2019 roku. Uczestnicy mieli także okazję poznać najnowsze plany i działania związane z kształceniem zawodowym podejmowane na poziomie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską i Cedefop. Dużo uwagi na spotkaniu poświęcono na włączenie i zaznajomienie z pracami sieci nowych jej członków, a także na wymianę informacji na temat nowych rozwiązań czy wyzwań związanych z kształceniem zawodowym pomiędzy wszystkimi partnerami sieci.

Program spotkania i galeria zdjęć dostępne sa na stronach Cedefop.