Anna Maliszewska

Polecamy artykuł OECD dotyczący sposobów wsparcia uchodźców w ramach systemów edukacji zawodowej w krajach przyjmujących.

Publikację OECD How vocational education and training systems can support Ukraine rozpoczyna analiza systemu edukacji zawodowej w Ukrainie, który obejmuje jedną trzecią uczniów na poziomie szkoły średniej. Przed wojną Ukraina zaczęła proces reform wzmacniających system edukacji zawodowej, również poprzez wprowadzenie dualnego systemu nauki (nauka u pracodawcy i w szkole). W opracowaniu są zaprezentowane również podstawowe dane statystyczne dotyczące systemu edukacji w Ukrainie.

W kolejnych częściach autorzy artykuł prezentują działania podjęte przez kraje przyjmujące uchodźców w celu ułatwienia im dostępu do edukacji zawodowej na poziomie średnim czy wyższym, takie jak zniesienie niektórych kryteriów pozwalających na rozpoczęcie nauki oraz pewnych wymogów formalnych odnośnie znajomości języka czy posiadania specjalnych kwalifikacji względem nauczycieli.

Ostatnia część artykułu zawiera rekomendacje dot. wsparcia uchodźców w ramach systemów edukacji zawodowej. Badania i analizy wskazują na cztery podstawowe grupy barier przed którymi stają uchodźcy a są to dostęp do informacji, przygotowanie do uczestnictwa w edukacji zawodowej, włączenie do systemu oraz ukończenie nauki w systemie. Szczegółowe rekomendacje autorów artykułu uwzględniają: proaktywne doradztwo zawodowe, programy przygotowawcze do rozpoczęcia edukacji zawodowej, elastyczne programy nauki zawodu z mentoringiem i indywidualnym wsparciem szkoleniowym, uznanie/walidacja wcześniejszej edukacji, a także zaangażowanie i wsparcie pracodawców. Pomocą powinni być objęci również ukraińscy nauczyciele zawodu. Także nauczycieli kraju przyjmującego należy wesprzeć w zakresie pracy w heterogenicznym, multikulturowym środowisku. W opracowaniu podkreślono również istotność technologii cyfrowych, które wspierają uczniów z Ukrainy w dostępie do usług w kraju przyjmującym, zachowaniu łączność z narodowym systemem edukacji oraz kontynuowaniu nauki on-line w systemie ukraińskim, co może być pomocne w podtrzymani tożsamości narodowej. 

Artykuł dostępny jest na stronie OECD.