Najnowszy numer kwartalnika Edukacja poświęcony jest między innymi edukacji zawodowej.  Wśród artykułów o tej tematyce znajdziemy tekst Igi Magdy analizujący podnoszenie kwalifikacji przez osoby  z wykształceniem zasadniczym zawodowym na bazie badania Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych (z lat 2013 i 2014) przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

W kolejnym artykule Jędrzej Stasiowski, Magdalena Kłobuszewska oraz Elżbieta Drogosz-Zabłocka podjęli problematykę zróżnicowania publicznego finansowania edukacji zawodowej w Polsce. W oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej z 2012 roku autorzy przeanalizowali wydatki na ucznia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach.

Maciej Lis i Agata Miazga w artykule „Ocena jakości polskiego systemu kształcenia zawodowego z perspektywy potrzeb rynku pracy” analizują zmiany sytuacji absolwentów szkół zawodowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat w porównaniu do sytuacji absolwentów innych typów szkół i na tle międzynarodowym. Autorzy wykorzystali dane Badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) oraz Międzynarodowego badania kompetencji osób dorosłych (PIAAC) do przedstawienia ewolucji sytuacji absolwentów szkolnictwa zawodowego pod względem ich liczebności, zatrudnienia, płac oraz umiejętności.

Plany edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych i związki tych planów z wymiarami rozwoju tożsamości prezentują w swoim artykule Anna I. Brzezińska oraz Małgorzata Rękosiewicz. Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji na stronie kwartalnika Edukacja.