Anna Maliszewska

Cedefop właśnie opublikował serię krajowych raportów sieci ReferNet dot. nauczycieli. Zachęcamy do lektury!

Raport Teachers and trainers in a changing world prezentuje podstawowe informacje dotyczące nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego. Publikacja kompleksowo przedstawia zawód nauczyciela, w szczególności kwestie definicyjne, podstawy prawne, rozwój zawodowy oraz inne uwarunkowania pracy nauczyciela. W opracowaniu uwzględniono także wyzwania przed którymi stanęli nauczyciele w związku z pandemią COVID-19. Raport został również uzupełniony przykładami najnowszych badań społecznych związanych z zawodem nauczyciela.

Raport dla Polski jak również raporty dla pozostałych państw członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii przygotowane przez partnerów sieci ReferNet są dostępne na stronie Cedefopu.