Marcin Broniszewski

Cedefop, agenda Unii Europejskiej wspierająca kształcenie i szkolenie zawodowe, wybrała Instytut Badań Edukacyjnych na polskiego partnera sieci ReferNet na lata 2016-2019. Celem sieci ReferNet jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE , Islandii i Norwegii. 

W ramach obecnego okresu współpracy, w sieci ReferNet działa osiem nowych instytucji członkowskich z następujących krajów: Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Grecja, Islandia, Norwegia, Węgry i Polska.

Więcej informacji na stronie Cedefop

 

Kategoria: