Marcin Broniszewski

W styczniu br. 30 partnerów sieci ReferNet ze wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii zainaugurowało nowy, czteroletni (2016-2019) okres współpracy z Cedefop. 

Spotkanie poświęcone było nie tylko działaniom sieci w 2016 roku, ale również prezentowało wyniki badania  „European skills and jobs survey” oraz założenia projektu „Initial VET mobility scoreboard”.

W ramach obecnego okresu współpracy, w sieci ReferNet działa osiem nowych instytucji członkowskich z następujących krajów: Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Grecja, Islandia, Norwegia, Węgry i Polska.

Więcej informacji na stronie Cedefop